Skip to content

Miljarden mensen drinken thee. Op water na is thee zelfs het meest populaire alcoholvrije drankje. En omdat Lipton® ’s werelds grootste theemerk is, hebben we een grote verantwoordelijkheid voor wat we in onze thee stoppen. Het Gaat Om De Binnenkant 

Mensen houden zich bezig met wat ze in hun lijf stoppen. Daarom houden wij ons bezig met wat er in onze thee gaat. Wij geloven in thee die veilig is om te drinken, uit duurzame bronnen zonder in te leveren op smaak en kwaliteit.

ONZE DUURZAAMHEIDSBELOFTE

Wij zijn toegewijd aan duurzaamheid. In 2020 zullen alle grondstoffen voor onze Lipton thee uit duurzame bronnen komen, met behulp van methoden die het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken en die het milieu en de gezondheid, veiligheid en het levensonderhoud van boeren niet in gevaar brengen. 

Samenwerken Aan Een Betere Toekomst 

We zijn toegewijd om samen te werken met overheden en regelgevende instanties om waar mogelijk het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen – in het bijzonder de middelen die door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt geclassificeerd als Klasse III. (2.13 MB PDF)

We werken ook nauw samen met onze telers, handelaren en producenten om hen te helpen het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken of te stoppen door specifieke doelen te stellen met realistische deadlines die ze moeten halen om de samenwerking met ons voort te zetten.

KWALITEITSCONTROLE (EN THEE)

Kwaliteit en veiligheid gaan hand in hand. We volgen de richtlijnen van Unilever voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in duurzame theeteelt. Deze richtlijnen (482 KB PDF) komen overeen met de aanbevelingen van de relevante gezaghebbende instanties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, het Verdrag van Stockholm en het Verdrag van Rotterdam. We erkennen ook onafhankelijke certificeringsregelingen, zoals de Rainforest Alliance. Meer weten? Kijk op www.rainforest-alliance.org.

We Kiezen Onze Leverancier Zo Zorgvuldig Als Onze Thee

Elke teler en leverancier die met ons wil samenwerken moet zijn toegelegd op het terugdringen van chemicaliën en bestrijdingsmiddelen – vooral bestrijdingsmiddelen uit de Klasse III van de Wereldgezondheidsorganisatie. 

Bovendien moeten ze aantoonbaar bewijs hebben dat ze in het verleden het gebruik van bestrijdingsmiddelen en chemicaliën al hebben teruggedrongen.

Onderwijs Speelt Ook Een Rol

We zijn ook toegewijd aan ons onderwijsprogramma, dat leveranciers helpt te begrijpen wat onze langetermijndoelen zijn op het gebied van duurzame theeproductie en dat de strikte normen voor bestrijdingsmiddelen en chemicaliën toelicht waaraan ze zich moeten houden. 

Dit hoort allemaal bij onze verplichting om niet alleen jouw dag mooier te maken met een perfect kopje thee, maar ook om de toekomst van onze planeet mooier te maken.

Bronnen

Unilever Global Guidelines on Use of Pesticides in Sustainable Tea Sourcing (482 KB PDF)

Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel. 

Unilever Sustainable Agriculture Code  (1.00 MB PDF)

VN-Milieuprogramma (UNEP). Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.

Wereldgezondheidsorganisatie. (2.13 MB PDF) Aanbevolen classificering van de Wereldgezondheidsorganisatie voor bestrijdingsmiddelen naar gevaar en richtlijnen voor classificering: 2009. ISBN978 92 4 154796 3.